Các lĩnh vực Luật online 24/7 hỗ trợ tư vấn luật miễn phí
Tư vấn giải quyết tranh chấp lĩnh vực hôn nhân gia đình: Tranh chấp tài sản chung, tài sản riêng, tư vấn giải quyết thủ tục ly hôn, phân chia tài sản , quyền nuôi con…;
Tư vấn pháp lý trong lĩnh vực hình sự: Cá nhân bị cơ quan điều tra/Viện kiểm sát/Tòa án truy tố về các hành vi phạm tội và phải đối diện nguy cơ bị phạt tù giam…;
Tư vấn giải quyết các tranh chấp lĩnh vực dân sự: Phân chia tài sản thừa kế hay tặng cho tài sản; mua bán hàng hóa thông qua hợp đồng dân sự…;
Tư vấn giải quyết tranh chấp trong lĩnh vực đất đai, nhà ở: Tranh chấp về mua bán, chuyển nhượng, tặng, cho nhà đất; tranh chấp trong việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất…;https://luatonline247.com/tu-van-luat/