Dost İrlanda'ya Gelin ve İngilizce Öğrenin!


Bu makale İngilizce Arapça çeviriye ayrılmıştır; çevirinin tanımına, İngilizce Arapça çevirinin önemine, deyimlerin çevirmenlere yüklediği zorluklara, iyi bir çevirmenin niteliklerine ve genel olarak çevirinin gerekliliğine ışık tutacaktır.Dr. Hasanuddin Ahmed'in sözleriyle çeviri: "Bir dilden diğerine aktarma eylemi veya süreci. Sözcüklerin, cümlelerin, pasajların vb. anlamlarının bir dilden diğerine ifadesi veya çevrilmesidir." Ulm-ul-Quran, Dr. Hasanuddin Ahmed, I.A.S.Columbia Ansiklopedisi, çeviriyi bir metnin başka bir dile çevrilmesi olarak tanımlar.Katharine Barnwell (1986, s. 8) bunu şöyle tanımlar: Çeviri, orijinal mesajın anlamını, çevirinin yapıldığı dilde doğal olan bir şekilde, mümkün olduğunca tam olarak yeniden anlatmaktır. ingilizce kursu ankara https://cagridilokulu.com.tr/Çeviri, bir metnin bir dildeki anlamının yorumlanmasından ve başka bir dilde yeni, eşdeğer bir metin üretilmesinden veya bir dildeki kelimelerin başka bir dildeki kelimelerle ikame edilmesinden veya anlam ifade edilmesinden çok daha fazlasıdır. Bir metnin ya da herhangi bir dilin başka bir dile çevrilmesi, farklı kültürel gruplardan insanlar arasında takdir ve anlayış köprüsüdür, farklı insan grupları arasında iletişim aracıdır, kültürel değişim aracıdır, kültürel mirası koruma aracıdır. herhangi bir ulusun, farklı insan grupları arasında bağ ve dostluk kurmanın aracı, anlayış ve barışın aracıdır.Sonuçta insan yalnız yaşamıyor ve her insanın birbirini tanıma ihtiyacı ve arzusu var, insan diğer insanların neler yaptığını, nasıl yaşadıklarını ve nasıl yaşadıklarını öğrenmeye çalışıyor. Farklı etnik kökenimiz, rengimiz, dilimiz ve kültürümüz dışında, aynı sevgi, tutku, keder, özlem, sempati, kıskançlık ve insan doğasının diğer birçok yönüyle aynı anlayışı paylaşıp paylaşmadığımızı bilmek isteriz. O halde var olma arzusu devam ettiği sürece, hedeflerimize ulaştığımız ve arzumuzun gerçekleştiği tek köprü çeviri olacaktır.Genel anlamda çevirinin amacı farklı insan grupları arasında köprüler kurmak iken teorik anlamda çevirinin amacı kaynak ve hedef dil arasında bir denklik ilişkisi kurmaktır; her iki metnin de aynı mesajı iletmesini sağlamalıdır.Çevirinin bir sanat mı, bir bilim mi yoksa bir Beceri mi olduğu konusunda tartışmalar olmuştur. Bence Çeviri hepsinin bir birleşimidir. Yapı, dilbilgisi, anlambilim ve sözdizimi ve genel olarak ilgili iki dilin oluşumu hakkında tam bilgiye ihtiyaç duyması anlamında bir bilimdir. Orijinal metni, orijinaline aşina olması gerekmeyen okuyucuya sunulabilecek bir ürün biçiminde yeniden yapılandırmak sanatsal yetenek gerektirdiğinden bir sanattır. Aynı zamanda bir beceridir, çünkü anlamın ayrıntısına dikkat etmeyi ve sözdizimi ve anlambilim arasındaki ilişkinin kapsamlı bir şekilde anlaşılmasını, kapsamlı kültürel arka planı ve hedef dilde benzeri olmayan bir şeyin çevirisini sağlama becerisini gerektirir.Aynı zamanda bir insan becerisi olarak, hangi dili kullanırlarsa kullansınlar insanların fikir ve düşünce alışverişinde bulunmalarını sağlar. İnsan, duygularını ve deneyimlerini dil aracılığıyla başkalarına aktarma yeteneği ile donatılmıştır. Bu iletişim süreci için insan hem konuşma dilini hem de yazı dilini edindi, ancak insanlar yeryüzüne yayıldıklarında dilleri farklılaştı ve birbirleriyle iletişim kurabilecekleri ve etkileşime girebilecekleri bir araca ihtiyaç duydular. Böylece kişinin duygu ve deneyimlerini diğer dile aktarabilmesi için çevirinin gerekliliği hissedilmiştir.