Giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế là giấy phép cấp cho các doanh nghiệp thực hiện hoạt động xây dựng, bán và tổ chức thực hiện một phần hoặc toàn bộ chương trình du lịch cho khách du lịch (khách du lịch trong nước ra nước ngoài du lịch hoặc khách du lịch nước ngoài tới du lịch trong nước).
Kinh doanh lữ hành quốc tế là ngành nghề kinh doanh có điều kiện. Để được cấp giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế doanh nghiệp phải đáp ứng các điều kiện do pháp luật quy định. Thủ tục cấp giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế tương đối phức tạp đòi hỏi doanh nghiệp phải đáp ứng nhiều điều kiện kèm theo.
Thông qua thực tiễn tư vấn và hỗ trợ các doanh nghiệp trong quá trình xin giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế, để tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp trong việc thực hiện thủ tục cấp giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế. Luật Thành Đô xin trân trọng giới thiệu bài viết: Thủ tục cấp giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế theo quy định mới 2021.
Nguồn: giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế Luật Thành Đô
https://luatthanhdo.com/thu-tuc-xin-cap-giay-phep-kinh-doanh-lu-hanh-quoc-te
#luatthanhdo #giayphepkinhdoanhluhanhquocte #giayphepluhanhquocte