Giay phep lu hanh noi dia la gi
Tham khảo khái niệm giấy phép lữ hành nội địa luật thành đô
Giấy phép kinh doanh lữ hành nội địa là giấy phép cấp cho các doanh nghiệp thực hiện hoạt động xây dựng, bán và tổ chức thực hiện một phần hoặc toàn bộ chương trình du lịch cho khách du lịch khi các doanh nghiệp đáp ứng đủ điều kiện. Khách du lịch đối với dịch vụ lữ hành nội địa là công dân Việt Nam, người nước ngoài cư trú ở Việt Nam đi du lịch trong lãnh thổ Việt Nam.
Link tham khảo: https://luatthanhdo.com/giay-phep-kinh-doanh-lu-hanh-noi-dia