Nội dung các dịch vụ tư vấn pháp luật miễn phí của Luật online 24/7
Tư vấn về luật Dân sự: pháp luật Thừa kế – Di chúc, tư vấn pháp luật về Hợp đồng và các giao dịch, tranh chấp dân sự khác theo quy định pháp luật;
Tư vấn pháp luật Hình sự và quy định liên quan đến tố tụng hình sự: Tội danh, cấu thành tội phạm, khung hình phạt, tội danh, tình tiết giảm nhẹ, tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự…
Tư vấn về luật Đất đai: Tư vấn về các quy định pháp luật Đất đai, thủ tục về đất đai, tranh chấp đất đai, thừa kế đất đai, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, mua bán, chuyển nhượng quyền sở hữu nhà, đất, thu hồi đất đai, bồi thường về đất, hỗ trợ tái định cư…
Tư vấn về luật Hôn nhân gia đình: Tư vấn các quy định về Kết hôn và điều kiện kết hôn, Ly hôn – Thủ tục ly hôn, quyền nuôi con sau ly hôn, vấn đề tài sản chung, tài sản riêng vợ chồng…
Tư vấn về luật Lao động: Tư vấn giải đáp vướng mắc về Lao động, Hợp đồng Lao động, tranh chấp về hợp đồng lao động, chấm dứt hợp đồng lao động, kỷ luật lao động, sa thải, buộc thôi việc…
Tư vấn về luật bảo hiểm: Luật sư tư vấn miễn phí, giải đáp vướng mắc pháp luật về Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế; Chế độ thai sản, Bảo hiểm trợ cấp thất nghiệp, thôi việc; Tư vấn chế độ hưu trí, chế độ Bảo hiểm xã hội khác… tư vấn về thủ tục hành chính Bảo hiểm xã hội;
Tư vấn về luật Doanh nghiệp: Tư vấn thủ tục Doanh nghiệp, quy định pháp luật Doanh nghiệp và tranh chấp Kinh doanh – Thương mại, pháp luật Sở hữu trí tuệ;
Tư vấn luật về Thuế: Tư vấn các quy định pháp luật về thuế, Luật kế toán thuế, Luật thuế thu nhập cá nhân, Luật thuế thu nhập doanh nghiệp, Luật thuế giá trị gia tăng …
Tư vấn giải đáp thắc mắc về luật pháp trong các lĩnh vực khác.
https://luatonline247.com/luat-su-tu-van-mien-phi/