Trong nhiều năm qua, Luật online 24/7 đã tư vấn và giải đáp cho đông đảo khách hàng có nhu cầu tư vấn pháp luật trực tuýến trên phạm vi cả nước. Hình thức tư vấn pháp luật này có ưu điểm vượt trội là không cần gặp gỡ trực tiếp mà khách hàng và luật sư của chúng tôi vẫn có thể trao đổi và giải quyết được vấn đề đối với luật sư, chuyên gia pháp lý của chúng tôi. https://luatonline247.com/tu-van-luat/